US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Etusivu Turboefekti Tuotteet Lattialämmitys Uutiset Maalämpö Tiedotepalvelu Ota yhteyttä
TurboCollector® on patentoitu lämmönkeruuputki, jossa on uritettu sisäpinta. Urat luovat suuremman turbulenttivirtauksen ja antavat sileää putkea paremman lämmönsiirtokyvyn.
EDUT
LOPPUKÄYTTÄJÄLLE
TERMISET OMINAISUUDET
PÄÄTELMÄ
LATAA
KATSO DEMO
PORAKAIVON TERMISET OMINAISUUDET
1. Nesteen konvektiivinen vastus.
2. Nesteen/putken lämmönsiirtovastus. (Laminaarinen alakerros)
3. Oikosulku ylös- ja alaspäin. Putkien välinen tila.
4. Putken konduktiivinen vastus.
5. Putken ja täyttöaineen kosketusvastus.
6. Täyttöaineen konduktiivinen vastus.
7. Täyttöaineen ja kallion kosketusvastus.

LÄMMÖNSIIRTOKYKY JA -VASTUS
Kallion ja nesteen välillä siirrettävän lämmön määrä on riippuvainen kahdesta termisestä ominaisuudesta:kallion termisestä johtavuudesta ja porakaivon termisestä vastuksesta.Kallioperän ominaisuudet ovat yhteydessä sijainnin geologisiin tekijöihin, joihin ei voi vaikuttaa. Porakaivon vastus voidaan yrittää pitää mahdollisimman alhaisena.Porakaivon vastus (Rb) koostuu nesteen konvektiivisesta vastuksesta, nesteen/putken lämmönsiirtovastuksesta, putkien välisestä oikosulkuvaikutuksesta, putken konduktiivisesta vastuksesta, putken ja täyttöaineen kosketusvastuksesta, täyttöaineen konduktiivisesta vastuksesta sekä täyttöaineen ja kallion kosketusvastuksesta. Kolmea ensimmäistä parametria voidaan alentaa lämmönkeruunesteen virtausnopeutta nostamalla. Virtausnopeuden nostaminen vaikuttaa kuitenkin myös lämpöpumpun tehoon. Siksi on tarpeen käyttää tieteellisiin menetelmiin perustuvaa suunnittelutyökalua varmistamaan järjestelmän optimaalinen toiminta pitkällä aikavälillä.
Porakaivon vastus (K m W-1) Reynoldsin luku
  Lämmönkeruunesteen virtausnopeus (L-min-1)  
A. Laminaarivirtaus B. Tavallinen virtaus / Turbulenttivirtaus C. Reynoldsin luku

1. Porakaivon vastuksen ja nesteen virtausnopeuden välinen suhde. 2. Laskelmat toteutettu EED-ohjelmalla. 3. Laskelmassa on käytetty halkaisijaltaan 127 mm porakaivoa, jossa yksi 32 mm SDR11 U-putki ja lämmönsiirtonesteenä 25 % etyleeniglykoli.
Lämmönsiirtovastuksen pienentäminen
Kaaviosta selviää, että suurempi virtausnopeus voi parantaa järjestelmän suorituskykyä porakaivon termistä vastusta pienentämällä. Tämä tarkoittaa kuitenkin kiertopumpun korkeampaa energiankulutusta. Kiertopumpun on selviydyttävä järjestelmän painehäviöstä. Painehäviön kasvu vaatii suuremman kiertopumpun ja vastaavasti sähkönkulutus kasvaa.

Pienet muutokset virtausnopeudessa voivat aiheuttaa verrattain suuren painehäviön muutoksen
Kaavio osoittaa, että pienet virtausnopeuden muutokset voivat saada aikaan suhteellisen suuren painehäviön muutoksen.Painehäviö on verrannollinen virtausnopeuden neliöön eli kaksinkertainen virtaus antaa nelinkertaisen painehäviön. Samanaikaisesti pumpun kulutus on lineaarisesti riippuvainen sekä painehäviöstä että virtausnopeudesta.Käytännön kannalta tärkeä johtopäätös on, että lämpöpumpun kiertopumpun energiankulutus on suurin piirtein verrannollinen virtausnopeuden kolmanteen potenssiin. Pumpun teho vaikuttaa merkittävästi COP-lämpökertoimeen. Virtausnopeudella on maalämpöjärjestelmässä keskeinen merkitys, joten optimaalisella virtausnopeudella lämpökerroin on mahdollista maksimoida.
Painehäviö (kPa)
  Virtausnopeus (L/min)
200 m porakaivo, jossa 40 mm SDR11 U-putki. Nesteenä vesi 10°C.

Hyvässä maalämpöjärjestelmässä on seuraavat ominaisuudet:
• Korkea lämmönvaihtoteho ympäröivän lämmönlähteen kanssa (pienellä porakaivon vastuksella) erityisesti huippukuormituksen aikana.
• Turbulentti virtaus tehokkaampaan lämmönsiirtoon.
• Hyväksyttävän alhainen painehäviö kiertopumpun energiankulutuksen minimoimiseksi.

TUTKIMUSTYÖ
Muovitech on toteuttanut joukon tutkimuksia, joiden tarkoituksena on parantaa järjestelmän laatua pyrkimällä alhaisempaan porakaivon vastukseen (Rb).Tutkimuksiin perustuen on kehitetty passiivisella turbulaattorimekanismilla varustettu keruuputki TurboCollector®. TurboCollector® on patentoitu lämmönkeruuputki,jossa on kierteisesti uritettu sisäpinta. Urat pienentävät sisäpuolen laminaarista alakerrosta ja parantavat siten lämmönsiirtoa.
 
Ota yhteyttä Ab MuoviTech Finland Oy Metallitie 2-4, 23100 Mynämäki, Finland Tel: +358 (0)20-7280 580 Fax: +358 (0)20-7280 581 Mail: myynti@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE